Gebruikersvoorwaarden

Het delen van de inhoud van DIEFKApedia aan niet-leden of aan mensen die niet betaald hebben voor een login is NIET toegestaan en lijdt tot het verliezen van toegang tot de DIEFKApedia.

Toegang tot DIEFKApedia, aangekocht of verkregen via lidmaatschap van DIEFKA vzw, loopt steeds tot en met de laatste dag van het academiejaar waarin de toegang is verkregen, zijnde tot de dag voor het volgende academiejaar begint.

De antwoorden bij de vragen worden niet gegeven, omdat de professoren dit niet op prijs stellen. Daarbij is het ook een goede oefening om de vragen zelf te beantwoorden en met medestudenten te overleggen om tot het juiste antwoord te komen. Uit ervaring blijkt ook dat met samenwerken en vaak tot het juiste antwoord gekomen wordt. De vragen zijn te beantwoorden aan de hand van de cursussen, dus de antwoorden zijn altijd terug te vinden.

DIEFKApedia is een hulpmiddel om te gebruiken bij de examens, echter geeft dit geen zekerheid om te slagen voor de examens. DIEFKA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor je examenresultaat.

De examenvragen op DIEFKApedia hoeven niet 100% overeen te komen met de vragen op de examens. Wij doen ons best om ze zo accuraat mogelijk te maken, maar er is altijd verschil mogelijk.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het functioneren van de website en worden in geen enkel geval doorverkocht aan derden.

DIEFKApedia gebruikt cookies om te functioneren. Deze cookies omvatten de noodzakelijke cookies om uw sessie mogelijk te maken en de cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren.